Home

De Vier Notelaars vzw

2 openstaande

vacatures:

opvoeder

begeleider

In een atelier valt er plots een klein stukje mozaiek in M. haar ' bloemeké" in plaats van haar decolleté!

De Vier Notelaars vzw

Wijtschotbaan 12

2900 Schoten


tel. en fax: 03.658.33.73.

mail: vzwdeviernotelaars@skynet.be